Dzień Dziecka jak co roku obchodziliśmy hucznie w naszym ogrodzie przedszkolnym. Dla dzieci Rada Rodziców rozgranizowała mini piknik,na którym nie brakowało waty cukrowej i popcornu a także baniek mydlanych i wspaniałej zabawy przy muzyce i grach terenowych.

balony w kształcie serca

Drodzy rodzice,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez grupę Sówek i panią Beatkę z okazji Dnia Rodziny.

dankie2

Wniosek o naukę języka mniejszości narodowej – niemieckiego składa się do dyrektora szkoły. Wniosek składają Rodzice uczniów klas I oraz klas IV (do 20 września). Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole (nie trzeba składać go ponownie co roku).

Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa.

Język mniejszości narodowej jest nauczany w wymiarze 3 godzin w tygodniu.

Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena na koniec roku ma wpływ na promocję do następnej klasy).

Wniosek o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi (do 29 września).  Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości narodowej.

PLIKI DO PORBANIA 

Wniosek o nauczanie języka mniejszości - niemieckiego 

pdfwniosek_o_nauczanie_jm.pdf31.23 KB

Rezygnacja z nauczania języka mniejszości - niemiecki  

pdfrezygnacja_z_nauczania_jm.pdf21.23 KB