Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Wyjątkiem będą tutaj dzieci z rodzin, wymienionych w § 2 pkt.4 Rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U z 2021 poz.561) to jest:

Nasze Misie w ostatnim czasie wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Wielkanoc oczami dziecka- najpiękniejsza palma wielkanocna”. Prace konkursowe były przepiękne! Trzymamy za Was mocno kciuki!

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. 22 marca wszystkie przedszkolaki PM Nr 8
w Gliwicach zgodnie  z tradycją pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. Odbył się uroczysty pochód z marzanną wokół placówki przedszkolnej. Dzieci żegnały zimę piosenką ,,Żegnaj marzanno”.  Zapraszamy do naszej galerii.