Logopeda w przedszkolu:

mgr Barbara Dudek

wtorek od 8 do 12.30 - szkoła

wtorek od 12.30-13.00 - przedszkole

mgr Małgorzata Machowska

poniedziałek 9:00 -13:00 - przedszkole