• Pedagog szkolny mgr Beata Joneczko, mgr Joanna Budka

  zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr 32 231 39 32

  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

  • Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać, bo czujesz, że nikt Cię nie rozumie

  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

  • Masz ciekawe pomysły i chcesz o nich opowiedzieć

  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

  • Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

   mgr Beata Joneczko (pedagog)

   GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  
   Dni tygodnia Godziny
   Poniedziałek   7.30 - 16.30
   Wtorek  12.00 - 15.30
   Środa   7.30 - 16.30
   Czwartek   7.30 - 12.00
   Piątek   7.30 - 12.30

    

   mgr Anna Cyzio (pedagog specjalny)

   GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  
   Dni tygodnia Godziny
   Poniedziałek 10:00-12:00
   Wtorek  8:00-14:30
   Środa  8:45-14:30
   Czwartek  8:45-14:30
   Piątek  10:30-12:30

   ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

   Zadaniem pedagoga jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

   Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gliwicach należy:

   • działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli.
   • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem
   • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży
   • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży
   • współpraca z rodzicami

   Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami z terenu Gliwic:

   • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

   • Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Asystenci Rodziny)

   • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

   • Sądem Rodzinnym (kuratorami)

   • Komendą Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).

   • Dzielnicowym