• Pedagog szkolny mgr Beata Joneczko, mgr Sławek Gawlik, mgr Joanna Budka

  zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr 32 231 39 32

  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

  • Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać, bo czujesz, że nikt Cię nie rozumie

  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

  • Masz ciekawe pomysły i chcesz o nich opowiedzieć

  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

  • Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

   mgr Beata Joneczko; godzina dostępności dla dzieci i rodziców wtorek 15.30-16.30

   GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  
   Dni tygodnia Godziny
   Poniedziałek   7.30 - 15.30
   Wtorek 12.00 - 16.30
   Środa   7.30 - 16.30
   Czwartek 12.00 - 15.30
   Piątek   7.30 - 13.00


    mgr Sławek Gawlik; godzina dostępności dla dzieci i rodziców środa 13.30-14.30

   GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO  
   Dni tygodnia Godziny
   Poniedziałek   --------
   Wtorek  12.00 - 17.30
   Środa  09.00-17:30
   Czwartek   07.30-12.00
   Piątek   --------

                       mgr Joanna Budka

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO  
Dni tygodnia Godziny
Poniedziałek   --------
Wtorek  12.00 - 16.30
Środa    9.00 - 16.00
Czwartek   7.30-12.00
Piątek   --------


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadaniem pedagoga jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gliwicach należy:

 • działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli.
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży
 • współpraca z rodzicami

 

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami z terenu Gliwic:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Asystenci Rodziny)

 • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

 • Sądem Rodzinnym (kuratorami)

 • Komendą Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).

 • Dzielnicowym