W niebieskim kole stoi tygrys

Do grupy Tygrysków uczęszczają dzieci sześcio i siedmioletnie.
Tygryski to bardzo wesoła grupa. Dzieci chętnie bawią się wspólnie i uczą. Bardzo lubią zabawy ruchowe zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu.  Chętnie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawcy i nauczyciele:

Wychowawca: mgr Grażyna Gruszecka

Pomoc nauczyciela: lic. Justyna Kubis

Grupa Tygrysków mieści się w budynku szkoły w sali nr 3.

 
W kolejnym tygodniu dzieci z grupy "Tygrysków" będą:

- klasyfikować ilustracje według podanego klucza,
- dostrzegać wieloznaczność pojęcia "ziemia",
- poznawać nazwy 4 żywiołów,
- doskonalić sprawność grafomotoryczną,
- dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych i gimnastycznych,
- doskonalić sprawność ręki wiodącej,
- dostrzegać różnice między kołem a kulą,
- stosować liczebniki porządkowe,
- poznawać prehistorię naszej planety,
- poznawać zapis graficzny cyfry 1,
- tworzyć kompozycje przestrzenne,
- poznają zapis litery " T,t".