W niebieskim kole stoi tygrys

Do grupy Tygrysków uczęszczają dzieci sześcio i siedmioletnie.
Tygryski to bardzo wesoła grupa. Dzieci chętnie bawią się wspólnie i uczą. Bardzo lubią zabawy ruchowe zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu.  Chętnie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawcy i nauczyciele:

Wychowawca: mgr Grażyna Gruszecka

Pomoc nauczyciela: lic. Justyna Kubis

Grupa Tygrysków mieści się w budynku szkoły w sali nr 3.

 
 
Uwaga! Plan pracy od przyszłego tygodnia tj. od 21.03 będzie przekazywany rodzicom poprzez e-dziennik. Proszę uważnie śledzić przychodzące wiadomości.            
 
Plan Pracy dla Tygrysków od 14.03. do 18.03.2022r. 


W następnym tygodniu dzieci będą:
- poznawać literę "W,w",
- posługiwać się pojęciami związanymi z wybranymi dziedzinami sztuki,
- recytować wiersz,
- dopasowywać ilustracje do tekstu,
- wykonywać ramkę do obrazu,
- ozdabiać wazon plasteliną,
- oglądać albumy o sztuce,
- poznawać glinę jako materiał rzeźbiarski,
- poznawać pracę garncarza,
- układać i opowiadać historyjki obrazkowe,
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi pogody,
- opowiadać o własnych doświadczeniach,
- odtwarzać układ figur geometrycznych,
- różnicować podstawowe figury geometryczne,
- rozpoznawać dźwięki dochodzące z otoczenia,
- klasyfikować instrumenty muzyczne,
- wyrażać emocje poprzez taniec,
- rozpoznawać i nazywać instrumenty muzyczne.