W niebieskim kole stoi tygrys

Do grupy Tygrysków uczęszczają dzieci sześcio i siedmioletnie.
Tygryski to bardzo wesoła grupa. Dzieci chętnie bawią się wspólnie i uczą. Bardzo lubią zabawy ruchowe zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu.  Chętnie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawcy i nauczyciele:

Wychowawca: mgr Grażyna Gruszecka

Pomoc nauczyciela: lic. Justyna Kubis

Grupa Tygrysków mieści się w budynku szkoły w sali nr 3.

 
 
Od 17.I do 21.I dzieci będą:

- porządkować obrazki do pór roku,
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,
- utrwalać nazwy dni tygodnia,
- klasyfikować zwierzęta ze względu na ich tryb życia,
- poznawać pracę zegarmistrza,
- tworzyć tarczę zegara i plan dnia,
- dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe,
- poznawać zasadę działania stopera,
- wypowiadać się używając czasowników w czasie: teraźniejszym, przeszłym i przyszłym,
- ustalać liczbę elementów w zbiorze,
- poznawać zapis cyfry 7,
- odczytywać zakodowane informacje,
- wykonywać cięcia po liniach prostych, zwijać papier,
- poznawać szkodliwość hałasu dla zdrowia,
- dostrzegać co jest dobre a co nie argumentując swoje zdanie,
- odczytywać znaki graficzne.