1. Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice:

pdfUchwała_Rady_Miasta_ws._określenia_wysokości_opłat_za_korzystanie_z_wychowania_przedszkolnego.pdf166.87 KB

2.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem rzedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice: 

pdfZPM_2018_165.pdf440.59 KB

3. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego:

pdfRegulamin_funkcjonowania_dziennika_elektronicznego_przedszkole_06.09.2019.pdf747.31 KB

4. Statut

pdfStataut_na_dzień_28.09.2022_.pdf1.2 MB1.2 MB

5. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

pdfProcedura_przyprowadzania_i_odbierania_dziecka_z_przedszkola_2022.pdf295.79 KB

6. Program profilaktyczno- wychowawczy

pdfProgram_profilaktyczno_wychowawczy.pdf355.22 KB

7. Zarządzernie Prezydenta Miasta

images/Zarządzenie_Prezydenta_Miasta.pdf

8. Procedura odpłatności za pobyt w przedszkolu

pdfProcedura_odpłatności_za_przedszkole_PM_-8.pdf631.62 KB