1. Procedura w sprawie naliczania, pobierania i zwracania opłat za opiekę płatną w Przedszkolu Miejskim nr 8  w Gliwicach:

pdfProcedura_odpłatności_na_31.08.2020_.pdf465.11 KB

2. Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice:

pdfuchwała_nr_XLI_906_2018.pdf95.22 KB

3.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem rzedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice: 

pdfZPM_2018_165.pdf440.59 KB

4. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego:

pdfRegulamin_funkcjonowania_dziennika_elektronicznego_przedszkole_06.09.2019.pdf747.31 KB

 5. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID19

pdfProcedury_bezpieczeństwa.pdf1.02 MB

6. Regulamin pracy przedszkola w okresie pracy zdalnej:

pdfRegulamin_pracy_przedszkola_w_okresie_pracy_zdalnej.pdf4.65 MB

7. Statut 

pdfStatut.pdf974.76 KB

8. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

pdfProcedura_przyprowadzania_i_odbierania_dziecka_z_przedszkola_2022.pdf295.79 KB

9. Program profilaktyczno- wychowawczy

pdfProgram_profilaktyczno_wychowawczy.pdf355.22 KB