śniezynki

Grupa wiekowa: sześciolatki

Wychowawca: mgr Bogusława Gazda

Pomoc nauczyciela: Lucyna Czyżewska

Grupa znajduje się w budynku szkoły w sali 3.