W żółtym kole znajduje się uśmiechnięta pszczoła

Grupa pszczółek jest grupą dzieci 4 i 5-letnich.

Wychowawcy i nauczyciele

Wychowawca: mgr Aneta Torzewska

Drugi nauczyciel: mgr Grażyna Matuszewska

Pomoc nauczyciela: Barbara Raglis

Grupa mieści się w budynku przedszkola w sali nr 2.