Firmą cateringową obsługującą naszą placówkę jest Manager- Pol.

Opłaty za wyżywienie należy przelewać na następujący numer konta:

33 1090 1766 0000 0001 4650 5359

Tytuł płatności oraz kwota do zapłaty znajduje się na pasku dostarczanym przez catering.

Przypominamy o konieczności zgłaszania smsem nieobecności dziecka w przedszkolu (dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 dnia bieżącego) na numer telefonu 517 147 666 .