Dzieci z grupy Tygrysków poznawały zwierzęta żyjące na łąkach, w pobliżu zbiorników wodnych, polach , w sadach.  Jednymi z nich są będące pod ochroną żaby.

Dalia czyta dzieciom

W  maju  odbywają się cykliczne spotkania czytelnicze organizowane w PM 8 i PM 18 przez Szkolny Klub Wolontariatu. Prowadzone  są one z inicjatywy chętnych wolontariuszy z klas siódmych i ósmych  dla młodszych kolegów i koleżanek z przedszkola.

Polska to raj dla bocianów. Co czwarty bocian żyjący na świecie pochodzi z Polski. Dzieci z grupy Tygrysków uczyły się dziś o tym  dlaczego należy  otaczać opieką i troską te piękne ptaki.