Główny Księgowy mgr Elżbieta Płońska
Zastępca Głównego Księgowego mgr Izabela Hurec
Samodzielny Referent mgr Agnieszka Fryc-Wszelaka 

Samodzielny Referent mgr Joanna Zielińska

Specjalista Katarzyna Stępień
Załatwienie spraw: Joanna Zielińska

Wicedyrektor PM8 mgr Ewa Łabeńska-Cypcar