Główny Księgowy mgr Elżbieta Płońska
Zastępca Głównego Księgowego mgr Izabela Hurec
Samodzielny Referent mgr Agnieszka Fryc-Wszelaka 

Samodzielny Referent Alicja Michalska
Kierownik gospodarczy Jadwiga Zielińska, Ewa Lukasek
Specjalista Katarzyna Stępień
Pomoc administracyjna Ilona Ludwik

Sekretariat Szkoły:    Sekretarz szkoły Ewa Kubis