Drodzy państwo, 

poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych do naszego przedszkola.

Dzieci z grupy Tygrysów zakończyły cykl zajęć dotyczących życia zwierząt hodowanych na wsi. Poznały nazwy zwierząt gospodarskich, ich warunki życia oraz wykorzystanie przez człowieka.

20 kwietnia 2022 r. grupa ,, Sówek'' odwiedziła MINI KOMISARIAT w nowoczesnym III Komisariacie Policji przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach. Korzystając z pomocy dydaktycznych dzieci uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.