plakat informacyjny

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają Rodziców wraz z dziećmi na Dni Otwarte Szkoły Podstawowej nr 18 w środę 8 lutego 2023 r. o godzinie 16.30.

życzenia świąteczne

Nasze przedszkole już kolejny raz wzięło udział w akcji "wirusoochrona", która ma celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych oraz propagowanie podstawowych zasad higieny wśród dzieci.