Dyrektor ZS-P nr 8 mgr Małgorzata Semik

Dyrektor ZS-P nr 8: mgr Małgorzata Semik

Wice dyrektor przedszkola Ewa Łabeńska Cypsar

Wicedyrektor przedszkola: mgr Łabeńska – Cypcar Ewa