Dokumenty do pobrania

pdfPlan_postępowań_o_udzielenie_zamwień_na_rok_2024.pdf42.23 KB

pdfStatut_SP_18.pdf518.82 KB

pdfModyfikacja_Szkolnego_Programu_Wychowawczo-Profilaktycznego_.pdf133.61 KB

pdfSzkolny_program_wychowawczo-profilaktyczny.pdf248.13 KB

pdfPolityka-oraz-procedury-ochrony-uczniów-przed-krzywdzeniem.pdf390.54 KB

pdfRegulamin_pracy_zdalnej.pdf1.2 MB

pdfRegulamin zachowania na przerwie.pdf132.04 KB

pdfRegulamin - kulturalny uczeń.pdf144.67 KB

pdfDiagnoza_potrzeb_rozwojowych.pdf585.49 KB

pdfSzkolny system oceniania - regulamin zachowania ucznia.pdf59.17 KB

pdfSzkolny system przeciwdziałania przemocy.pdf214.49 KB

pdfProcedury_stypendia.pdf136.37 KB

pdfObowiazek_informacyjny_monitoring_.pdf426.12 KB

pdfObowiazek_informacyjny_ogolny.pdf596.04 KB

pdfRegulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych.pdf71.41 KB

pdfRegulamin_dziennika_2019_2020.pdf441.32 KB

pdfKodeks Równego Traktowania SP18.pdf179.9 KB

pdfRegulamin_swietlicy.pdf293.29 KB

pdfRegulamin biblioteki.pdf180.15 KB

pdfRegulamin_wypożyczeń_bezpłatnych_podręczników.pdf197.42 KB

pdfRgulamin Internetowe Centrum Multimedialne.pdf74.06 KB

Procedury bezpieczeństwa w ZSP 8

pdf1._Ewidencjonowanie_wejść_i_wyjść_-_procedura.pdf68.65 KB

pdf2._Klauzula_informacyjna_do_zeszytu.pdf114.58 KB

pdf3._Kradzież_wymuszenie.pdf98.12 KB

pdf4._Niepokojące_zachowania_seksualne.pdf108.69 KB

pdf5._Pedofilia.pdf96.5 KB

pdf6._Podłożenie_ładunku_wybuchowego.pdf125.81 KB

pdf7._Podłożenie_pakunku.pdf110.23 KB

pdf8._Popełnienie_przez_ucznia_czynu_karalnego.pdf104.28 KB

pdf9._Pornografia.pdf90.15 KB

pdf10._Procedura_postw_przyp_zagro_terroryzmem.pdf846.71 KB

pdf11._Procedury_reagowania_w_przypadku_wystąpienia_zagrożeń_bezpieczeństwa_cyfrowego_w_ZSP_8_w_Gliwicach.pdf207.44 KB

pdf12._Skażenie_chemiczne_biologiczne.pdf117.78 KB

pdf13._Substancje_psychoaktywne.pdf112.82 KB

pdf14._Wtargnięcie_napastnika.pdf185.73 KB

pdf15._Wypadki.pdf110.57 KB

pdf16._Wystąpienia_agresywnych_zachowań.pdf112.91 KB

pdf17._Zasady_ewakuacji_w_czasie_przerwy_w_ZSP8_w_Gliwicch.pdf78.42 KB

pdf18. Procedury_postępowania_z_dzieckiem_przewlekle_chorym_w_szkole.pdf113.07 KB

Wniosek o nauczanie języka mniejszości - niemieckiego 

pdfwniosek_o_nauczanie_jm.pdf31.23 KB

Rezygnacja z nauczania języka mniejszości - niemiecki  

pdfrezygnacja.pdf21.23 KB