ptak2

Klub został założony, by uczniowie w trakcie prowadzonych zajęć mogli bliżej poznać otaczającą nas przyrodę i by uwrażliwić ich na zachodzące w niej zmiany podczas 4 pór roku. Zakłada również  podniesienie świadomości ekologicznej.  Las i jego mieszkańcy mają stać się bliskie dzieciom poprzez obcowanie z naturalnymi okazami, czy też eksponatami, które zazwyczaj nie są dostępne w domu czy w szkole. To również podkreślenie tego co daje nam las, tego jak możemy czerpać z jego bogactwa. To uświadamianie ogromu różnorodności biologicznej naszych lasów i wszystkich funkcji lasów. Pokazanie, że każdy z nas może działać na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. 

Prowadzące:

mgr Grażyna Gruszecka

mgr Alina Nowak

Rok 2021/2022 

LEŚNE ZWIERZĘTA W 4 PORACH ROKU

Temat zajęć

Działanie uczniów/wychowanków

JESIEŃ

Jakie zwierzęta można spotkać jesienią w lesie?

Wykonanie przez uczniów sylwetek zwierząt z plasteliny oraz makiety tematycznej

W jaki sposób leśne zwierzęta przygotowują się do zimy? 

Zbieranie darów lasu. Wykonanie pracy plastyczno – technicznej „Mieszkaniec lasu” 

ZIMA

Jakie zwierzęta można spotkać zimą w lesie?

Zimowi tropiciele – spacer edukacyjny – szukanie śladów zwierząt w lesie. Stworzenie gry memory – „ślady zwierząt” 

Jak można pomóc zwierzętom w lesie zimą? 

Oglądanie filmu przyrodniczego
o życiu leśnych zwierząt zimą. Wykonanie karmnika dla ptaków.

WIOSNA

Jakie zwierzęta można spotkać wiosną w lesie?

Oglądanie prezentacji dotyczącej zwierząt budzących się z zimowego snu. Układanie puzzli „Wiosenne przebudzenie”

Domy zwierząt 

Spacer edukacyjny. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Ptaszek w gnieździe”. 

LATO

Jakie zwierzęta można spotkać wiosną w lesie?

Spacer edukacyjny po lesie. Nauka piosenki o leśnych zwierzętach. Wspólna nauka i recytacja wiersza o leśnych zwierzętach. 

Człowiek gościem zwierząt
w lesie

Wykonanie plakatu promującego właściwe zachowanie w lesie. 

Rok 2020/2021  

PROGRAM: LAS W 4 PORACH ROKU

 

Temat zajęć

Działanie uczniów/wychowanków

LATO

 

Piękno lasu latem

Wykonanie przez uczniów zdjęć tego co według nich jest piękne
i zachwycające w lesie latem. Stworzenie makiety lasu. 

JESIEŃ

 

Piękno lasu jesienią

Wykonanie przez uczniów zdjęć tego co według nich jest piękne
i zachwycające w lesie jesienią

Las – miejsce występowania wielu gatunków roślin

Zbieranie liści roślin i w miarę możliwości ich owoców – opis zebranych gatunków roślin (stworzenie zielnika)

ZIMA

 

Piękno lasu zimą

Wykonanie przez uczniów zdjęć tego co według nich jest piękne
i zachwycające w lesie zimą


Jak obserwować przyrodę - ślady i tropy zwierząt 

Oglądanie filmu przyrodniczego
o ptakach, które nie odlatują na zimę, wykonanie sylwet tych ptaków. 

WIOSNA

 

Las bliżej nas

Wielozmysłowe poznawanie lasu  

Las – miejsce występowania wielu gatunków zwierząt

Obserwacja zwierząt w lesie, oglądanie prezentacji multimedialnej, wykonanie przez dzieci obrazków zwierząt leśnych (stworzenie albumu)

Dlaczego trzeba dbać o las?

Wykonanie ekostworków, zorganizowanie wystawy

Znaczenie lasu dla życia ludzi
i zwierząt

Oglądanie prezentacji multimedialnej, udział w filmie promującym właściwe zachowanie się w lesie.