Sala świetlicy szkolnej. Stoliki, meble z zabawkami i grami.

Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w świetlicy:

mgr Ewa Baryluk
mgr Iwona Mystek
mgr Joanna Stępień
mgr Gabriela Szmidt

Świetlica czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Godziny Plan
6:30 - 9:00 Schodzenie się dzieci,
zabawy indywidualne zgodne z zainteresowaniami.
9:00 - 9:30 Drugie śniadanie.
9:30 - 10:30 Zajęcia tematyczne zgodnie z miesięcznym
planem pracy świetlicy szkolnej.
10:30 - 11:30 Zabawy ruchowe,
przygotowanie do zajęć edukacyjnych.
11:30 - 11.45 Rozchodzenie się dzieci na zajęcia edukacyjne,
przyjęcie drugiej zmiany.
11.45 - 12.50 Zajęcia tematyczne popołudniowe zgodnie z miesięcznym
planem pracy świetlicy szkolnej.
12.50 - 13:30 Zejście na obiad.
13:30 - 14.00 Odpoczynek po obiedzie,
zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek.
14.00 - 14.30 Odrabianie zadania domowego.
14.30 - 16:00 Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu
lub zajęcia ruchowe.
16:00 - 17:00 Zabawy indywidualne. Porządkowanie sali.

Rozchodzenie się do domów.

Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

regulamin świetlicy

Dokumenty do pobrania:

pdfRegulamin_swietlicy.pdf157.47 KB

pdfKarta_zgłoszenia_dziecka_do_świetlicy.pdf140.91 KB