Główny Księgowy: mgr Elżbieta Płońska

Z-ca Gł. Księgowego: mgr Izabela Hurec

Z-ca Gł. Księgowego: mgr Monika Widawska

Samodzielny Referent: mgr Agnieszka Fryc-Wszelaka

Pomoc administracyjna: Ilona Ludwik, Alicja Michalska

Kierownik gospodarczy: Jadwiga Zielińska, Ewa Lukasek

Sekretarz szkoły: Ewa Kubis