Główny Księgowy: mgr Elżbieta Płońska

Z-ca Gł. Księgowego: mgr Izabela Hurec

Samodzielny Referent: mgr Agnieszka Fryc-Wszelaka

Pomoc administracyjna: Ilona Ludwik

Kierownik gospodarczy: Jadwiga Zielińska

Sekretarz szkoły: Ewa Kubis