Główny Księgowy mgr Elżbieta Płońska
Zastępca Głównego Księgowego mgr Izabela Hurec
Samodzielny Referent mgr Agnieszka Fryc-Wszelaka 

Samodzielny Referent mgr Alicja Michalska, Ilona Ludwik 
Samodzielny Referent mgr Joanna Zielińska

Kierownik gospodarczy Jadwiga Zielińska
Pomoc administracyjna  Joanna Piekarska 

Sekretariat Szkoły:    Sekretarz szkoły Ewa Kubis