Kształcenie zintegrowane

  mgr Maria Chachulska – Kolka

  mgr Grażyna Konowalik

  mgr Aneta Kowalczyk – Gierszal

  mgr Danuta Liszczyk

  mgr Jolanta Nowicka

  mgr Grażyna Sadowska

  mgr Joanna Sojka

  mgr Alina Nowak 

mgr Bernadetta Nowakowska

Język polski

 mgr Joanna Czekańska

 mgr Katarzyna Muszyńska

 mgr Ewa Szproch

 mgr Katarzyna Denderska

 mgr Iwona Kossowska

Historia

 mgr Barbara Recław

 mgr Damian Sifczyk

Język angielski

 mgr Katarzyna Morawiec

 mgr Grażyna Szafarz

 mgr Karolina Domaradzka

 mgr Barbara Borkowska - urlop

mgr Agnieszka Kubica

Język niemiecki

 mgr Judyta Włodarczyk - urlop

 mgr Jan Biedrzycki

Matematyka

 mgr inż. Anna Kopeć

 mgr inż. Sabina Pach

 mgr inż. Monika Przystałka

 mgr inż. Marta Bryła 

Przyroda

 mgr Anna Błaż

 mgr Ewa Rak

Geografia

 mgr Anna Błaż

Biologia

 mgr Bernadeta Dymek

Fizyka

 mgr inż. Sabina Pach 

Chemia

 mgr Monika Dudek

Informatyka

 mgr Joanna Dąbrowska

 mgr Roman Copik

 mgr Bernadeta Dymek

Wiedza o społeczeństwie

 mgr Damian Sifczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

ppłk mgr inż. Józef Maj

Plastyka

 mgr Iwona Sołowij

Zajęcia techniczne

 mgr Iwona Sołowij

Muzyka

 mgr Jagoda Bismor

Wychowanie fizyczne

 mgr Roman Copik

 mgr Krzysztof Bednarek

 mgr Joanna Dąbrowska

 mgr Janusz Kołcz

Religia

 mgr Ewa Mazurkiewicz – Mirocha

 dr Teresa Pasierb

 ks. mgr Damian Kubiński

Doradztwo zawodowe

mgr Damian Sifczyk

Pedagog

 mgr Beata Joneczko

mgr Anna Koszera

Psycholog

 mgr Kamila Rejowska

Logopeda

 mgr Elżbieta Rekus 

Biblioteka

 mgr Beata Mirocha

Świetlica

 mgr Iwona Mystek- urlop

 mgr Ewa Baryluk

 mgr Gabriela Szmidt

 mgr Joanna Stępień

mgr Damian Sifczyk