DCIM\102MEDIA\DJI_0275.JPG

Priorytetem w Szkole Podstawowej nr 18 jest dobro uczniów, dlatego kształcimy i wychowujemy tak, aby każdemu uczniowi umożliwić odniesienie sukcesu. W tym celu:

 • zatrudniamy zespół wykwalifikowanych nauczycieli prowadzących zajęcia nowoczesnymi metodami, realizujących programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne; 
 • zapewniamy pomoc ekspertów z zakresu psychologii, logopedii i pedagogiki; 
 • skutecznie uczymy języka ojczystego oraz języków obcych – angielskiego
  i niemieckiego;
 • współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

W neogotyckim budynku szkoły stworzyliśmy nowoczesną przestrzeń sprzyjającą uczeniu, dlatego:

 • dysponujemy kompletnie wyposażonymi pracowniami z programu m.in. „Laboratoria przyszłości”, „Aktywna tablica”, „Bezpieczna+”, „Otwieramy drzwi do wiedzy”;
 • uczymy w salach lekcyjnych zaopatrzonych w tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablety i różnorodne pomoce dydaktyczne;
 • udostępniamy pracownie informatyczne z nowoczesnym sprzętem oraz stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej;
 • oferujemy uczniom w bibliotece szkolnej niezbędną ilość lektur oraz atrakcyjne
  i najnowsze pozycje z literatury dziecięcej i popularnonaukowej;
 • posiadamy klimatyzowane sale gimnastyczne w których odbywają się zajęcia sportowe oraz kompleks boisk do gier zespołowych na ogrodzonym terenie przyszkolnym.

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów, toteż:

 • świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 17:00
 • obiady dla uczniów wydawane są w stołówce podczas długich przerw;
 • drobne zakupy można zrobić w sklepiku szkolnym;
 • funkcjonuje monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;
 • każdy uczeń dysponuje własną szafką zamykaną na kluczyk;
 • istnieje szybki i bezpośredni kontakt rodziców ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny.

Nasi uczniowie:

 • uczestniczą w lekcjach nauki pływania na basenie;
 • prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim; 
 • współpracują dla dobra innych w Szkolnym Klubie Wolontariatu;
 • aktywnie wypoczywają w Szkolnym Klubie Turystyki;
 • trenują w Szkolnym Klubie Sportowym;
 • uczestniczą w programach promujących zdrowy styl życia m.in. „Szkoła promująca zdrowie”, Śniadanie daje moc”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Dziel się uśmiechem”;
 • rozwijają swoje zainteresowania teatralne, plastyczne, muzyczne, sportowe, matematyczne, humanistyczne, przyrodniczo-krajoznawcze, językowe; 
 • zdobywają liczne nagrody w konkursach miejskich, międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 

Jesteśmy organizatorami:

 • konkursów wojewódzkich, międzyszkolnych i szkolnych;
 • festynów, kiermaszów oraz imprez okolicznościowych;
 • wielu przedsięwzięć przy współpracy z różnymi instytucjami. 
Galeria zdjęć:

szkoła8
szkoła4
szkoła7
szkoła6
szkoła5
szkoła3
szkoła2