Spis treści

 dwie kobiety

 

Działalność Szkolnego Klubu Odkrywców koncentruje się na rozwijaniu aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego. Przekazywane treści, zadania są tak zorganizowane, by ciekawiły dzieci, pobudzały do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, a przede wszystkim angażowały je do działania. Zgodnie z przyjętymi założeniami za najbardziej skuteczne uczenie się przyjęto działania wykorzystujące przeżywanie, eksperymentowanie,  odkrywanie i doświadczanie. 

Prowadzące:

mgr Sabina Pach

mgr Alina Nowak

Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Szkolny Klub Odkrywców będzie realizował zajęcia w ramach programu „Co się stanie gdy…”.  Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną realizacja zajęć przewidziana jest na II semestr roku szkolnego.