dwie kobiety

 

Działalność Szkolnego Klubu Odkrywców koncentruje się na rozwijaniu aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego. Przekazywane treści, zadania są tak zorganizowane, by ciekawiły dzieci, pobudzały do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, a przede wszystkim angażowały je do działania. Zgodnie z przyjętymi założeniami za najbardziej skuteczne uczenie się przyjęto działania wykorzystujące przeżywanie, eksperymentowanie,  odkrywanie i doświadczanie. 

Prowadzące:

mgr Sabina Pach

mgr Alina Nowak

Rok szkolny 2020/2021

W ramach Szkolnego Klubu Odkrywców w roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest program edukacyjny „Zrozumieć Świat” 

Program zakłada rozwój umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji oraz umiejętności myślenia naukowego (umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa).

Tematyka zajęć

Odkrywamy świat kuchni                                  

Odkrywamy świat przemysłu

Odkrywamy świat zwierząt

Odkrywamy świat roślin 

Odkrywamy tajemnice wody

Odkrywamy tajemnice powietrza

Odkrywamy tajemnice przysłów