Pedagog szkolny mgr Beata Joneczko, mgr Anna Cyzio

zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr 32 231 39 32

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 • Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać, bo czujesz, że nikt Cię nie rozumie

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • Masz ciekawe pomysły i chcesz o nich opowiedzieć

 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 • Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

  mgr Beata Joneczko; godzina dostępności dla dzieci i rodziców wtorek 15.30-16.30

  GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  
  Dni tygodnia Godziny
  Poniedziałek   7.30 - 15.30
  Wtorek 12.00 - 16.00
  Środa   7.30 - 16.00
  Czwartek   7.30- 12.00
  Piątek   7.30 - 14.30


   mgr Anna Cyzio godzina dostępności dla dzieci i rodziców piątek 14:30-15:30

  GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO  
  Dni tygodnia Godziny
  Poniedziałek   10:00-12:00
  Wtorek   8:00-14:30
  Środa   8:45-14:30
  Czwartek   8:45-14:30
  Piątek  12:30-14:30

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadaniem pedagoga jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gliwicach należy:

 • działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli.
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży
 • współpraca z rodzicami

 

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami z terenu Gliwic:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Asystenci Rodziny)

 • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

 • Sądem Rodzinnym (kuratorami)

 • Komendą Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).

 • Dzielnicowym