Celem projektu jest przybliżenie uczniom naszej szkoły wydarzeń związanych z czterdziestą rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach projektu wykonaliśmy następujące zadania:

1. Zamieściliśmy plakat projektu przy wejściu do szkoły, pod tablicą patrona naszej placówki Jana Pawła II.

tablica

 

2. Na stronie szkoły umieściliśmy logo projektu (jako slajder) oraz informacje o przystąpieniu szkoły do samego projektu.

logo szkoły

 

3. W ramach działań Młode Pokolenie o „Solidarności” Pani Barbara Recław oraz Pani Iwona Sołowij przygotowały miejsce patriotyczno-historyczne na temat wprowadzenia stanu wojennego.

Wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem uczniów i powoduje, iż nawet młodsze klasy zadają pytania dotyczące postaci związanych ze Stanem Wojennym. Należy zaznaczyć, że uczniowie sami byli współwykonawcami niniejszej wystawy poprzez dostarczenie niektórych eksponatów. 

gazetka szkolna

 

4. Zorganizowano dla klas siódmych i ósmych pokaz filmu: „Nie zabierajcie mamy”. Poniżej prezentujemy zdjęcie z tego wydarzenia.

uczniowie ogladają film

5. Nauczyciele naszej szkoły brali udział w następujących wykładach:

B. Recław – 

  1. Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”
  2. Temat: Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”

D. Sifczyk -

  1. Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”
  2. Temat: „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”

6. Nauczyciele przeprowadzili lekcje w klasach siódmych i ósmych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych ze strony http://pamiec81.pl/ oraz plansz pozyskanych ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.  

nauczyciel przy tablicy

7. Uczniowie naszej szkoły przygotowują się do konkursów: „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” oraz „Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności”