Logopeda mgr Elżbieta Rekus

Logopeda szkolny obejmuje opieką logopedyczną  potrzebujących jej uczniów z klas 1-8 na podstawie: własnych badań przesiewowych, zgłoszeń nauczycieli lub rodziców, wskazań Opinii i Orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W ramach swojej terapii zajmuje się m.in: korekcją wad wymowy, rozwijaniem słownictwa biernego i czynnego, doskonaleniem percepcji, uwagi i pamięci słuchowej, kształceniem kompetencji komunikacyjnych i językowych.

Zajęcia logopedyczne za pisemną zgodą rodziców odbywają się wg.indywidualnego harmonogramu w gabinecie logopedy sala 0-5 (w piwnicy, za świetlicą) .
 
Godziny pracy logopedy szkolnego
Dni tygodnia Godziny
Poniedziałek 7.45-13.00
Wtorek

 7.45-13.30

Środa 7.45-15.30
Czwartek

7.45-13.30

Piątek 7.45-13.30