Dwa zielone i dwa czerwone jabłka

PLAN DZIAŁAŃ „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” W  ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

OBSZAR: Nawyki żywieniowe

  • kontynuacja programów „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”
  • udział w kolejnej edycji programu „Śniadanie daje moc”
  • organizacja zajęć w związku z Dniem Walki z Otyłością
  • założenie w klasach ogródków ziołowych

OBSZAR: Profilaktyka

  • Pogadanki i warsztaty z profilaktyki prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego
    • „Kiszone ogórki” dla klas VI
    • Bezpieczna droga do przedszkola z Misiem
    • Bezpieczne zabawy
    • Bezpieczna droga do domu
    • Bezpieczny plac zabaw
    • Bezpieczne kontakty z obcymi
    • Agresja i przemoc rówieśnicza
    • Bezpieczeństwo w sieci
    • Przemoc w rodzinie
    • Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
    • Pierwsza pomoc
  • udział w ogólnopolskim „Programie Edukacji Stomatologicznej”
  • kontynuacja programu fluoryzacji zębów uczniów klas I-VII
  • działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – współpraca w Policją i Strażą Miejską
  • działania związane z Dniem Mycia Rąk 12.X (zajęcia, gazetki, warsztaty)
  • Tydzień Zdrowia 7.04
  • Europejski Dzień Mózgu 18.03 – kreatywne zajęcia rozwijające
  • Zajęcia: Terapia Wad Postawy kl. I i IV-VIII
  • Program antynikotynowy „Bieg po zdrowie” dla klas IV
  • upowszechnianie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych
  • zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej

OBSZAR: Moje otoczenie

  • zbiórka elektrośmieci
  • zajęcia w klasach I-III na temat segregacji śmieci
  • edukacja ucznia i rodziców o wpływie stanu środowiska na nasze zdrowie SMOG – 14.XI Dzień Czystego Powietrza - akcja związana z tym dniem
  • udział w Zlocie Dzieci i Młodzieży Toszek 2019
  • wyjazd na Sejmik Turystyczny
  • udział w cyklicznej akcji „Turystyczny Mikołaj”
  • Dni Promocji Szkoły

OBSZAR: Kultura fizyczna

  • Konkurs „Trzymaj formę ponad normę” klasy III
  • udział w zawodach sportowych dla klas I „Mikołaj na sportowo”
  • zajęcia SKS
  • zajęcia na basenie dla klas III i IV