Plakat informujący  o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Szanowni Państwo,  
informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Zegar, w środku napis TEST. Grafika.

Zapraszamy uczniów ostatnich klas do zapoznania się z informacjami na temat  egzaminu ósmoklasisty. Warto czytać bieżące publikacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

Wystawa prac plastycznych, które przedstawiają postaci literackie.

Uczniowie klas 4-7 pod kierunkiem pani Iwony Sołowij brali udział w różnych projektach plastycznych. Wykorzystano w nich książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Prace plastyczne wykonane w bibliotece

Biblioteka szkolna bardzo prężnie realizuje Narodowy Program Czytelnictwa, a także zachęca do czytania. Co się ostatnio działo?