dankie2

Wniosek o naukę języka mniejszości narodowej – niemieckiego składa się do dyrektora szkoły.

Wniosek składają Rodzice uczniów klas I (do 20 września).

Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole (nie trzeba składać go ponownie co roku). Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa.

Język mniejszości narodowej jest nauczany w wymiarze 2 godzin w tygodniu w klasach drugich, trzecich, piątych i szóstych oraz w wymiarze 1 godziny w klasach pierwszych i czwartych. 

Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena na koniec roku ma wpływ na promocję do następnej klasy).

W klasie piątej  i szóstej  przedmiot historia i kultura zostaje włączony do planu lekcji. Zgodnie z rozporządzeniem na realizację zajęć historii i kultury przeznacza się 25 godzin w klasie piątej i 25 godzin
w klasie szóstej.

Ocena z przedmiotu własna historia i kultura wliczana jest do średniej ocen uczniów, jednak nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły. Przedmiot własna historia i kultura wpisywany jest na świadectwie w części przeznaczonej na przedmioty dodatkowe.

A oto jak uczymy się języka niemieckiego:

 Wizyta w Muzeum Śląskim

Wyniki konkursu z języka niemieckiego dla klas drugich

Wymiana kartek świątecznych

Uczniowie wykorzystują na zajęciach długopisy 3D

Wyniku konkursu „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim lub niemieckim”!

Wykorzystanie klocków Korbo na lekcjach języka niemieckiego!

Klocki i język niemiecki ? Kein Problem!

Klasy drugie i trzecie piszą o szkole w języku niemieckim!

 

Wniosek o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi (do 29 września).  Złożenie oświadczenia jest równoznaczne
z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości narodowej.

Nauczyciele języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego:

Karolina Domaradzka

Judyta Włodarczyk 

PLIKI DO PORBANIA 

Wniosek o nauczanie języka mniejszości - niemieckiego 

pdfwniosek_o_nauczanie_jm.pdf31.23 KB

Rezygnacja z nauczania języka mniejszości - niemiecki  

pdfrezygnacja_z_nauczania_jm.pdf21.23 KB