plaster

Pedagog szkolny mgr Beata Joneczko i mgr Anna Koszera

zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr 32 231 39 32

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

sowa

Sprawdź się w wojewódzkich konkursach przedmiotowych dla uczniów szkółpodstawowych! Konkurs z danego przedmiotu obejmuje i poszerza treści podstawy programowej. Etap szkolny I stopień odbędzie się z poszczególnych przedmiotów do 29 października. II stopień będzie też w szkole. Zachęcamy do udziału. Informacji szukajcie u swoich nauczycieli orazna stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Termin zgłoszeń do nauczycieli - 1

października!

chłopcy przy pomniku sybiraka

17 września obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Ta data związana jest z sowiecką agresją na Polskę w 1939 roku i deportacjami z kresów wschodnich do Kazachstanu i na Syberię, które później nastąpiły!

W naszej dzielnicy jest pomnik z napisem „Pamięci zesłańców Sybiru”. Pamiętamy!

uczniowie z transparentami

Bieg Tropem Wilczym odbył w tym roku z polany za stadionem Piasta, w niedzielę 19.09.2021 roku. 

Uczniowie i nauczyciele biegli dla Żołnierzy Wyklętych, a wyjątkowo również z Fundacją Banku PKO BP „biegnę dla Zuzi”.  Naszą szkołę reprezentowało przeszło 50 osób. Wszyscy dumnie biegli z wizerunkami Danuty Siedzikówny "Inki" i Lidii Lwow-Eberle "Lali" na koszulkach. Każdy otrzymał piękny medal.