dzieci w sali gimnastycznej tańczą

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”… W tym roku znane powiedzenie miało swoje odzwierciedlenie w pogodzie za oknem, ale w naszej szkole zdecydowanie wygrała wiosna. :)

rozgrywka szachowa, uczestnicy szkolnego konkursu szachowego

W poniedziałek 29 kwietnia odbył się quiz wiedzy na temat Konstytucji Trzeciego Maja. Rywalizowały klasy czwarte, piąte i szóste. Pierwsze miejsce ex aequo klasy 4b i 6a. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do konkursu.

uczniowie w trakcie eko przedstawienia

Na zakończenie Tygodnia Ekologii uczniowie klas młodszych obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez koleżanki i kolegów z klas 1a i 2b.

Dzieci przy klombie, nasadzenia roślin z okazji dnia ziemi

W czasie Tygodnia Ekologii pierwszoklasiści zadbali o otoczenie naszej szkoły, uzupełniając nasadzenia kwiatowe na klombach przed budynkiem szkolnym.