Drzwi w starym budynku

W II semestrze rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu edukacyjnego "Otwieramy drzwi do wiedzy..." Działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów oraz realizację kompleksowego programu indywidualizacji pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kobieta i mężczyzna trzymają się za ręce. Pod ich rękoma dzieci. W tle zachód słońca.

Zapraszamy rodziców i opiekunów naszych uczniów na spotkania z wychowawcami w dniu 23 stycznia o godzinie 17:00.

Dyplom uznania zdobyty w XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach

W piątek, 11 stycznia, grupa gwarowo-teatralna wraz z dziećmi ze świetlicy oraz klasy 5e i 5b przedstawiły przygotowane jasełka na XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach.
Zdobyliśmy tam trzy nagrody:

Bombki wykonane w trakcie konkursu plastycznego

Brawo Martyna, Emilia i Meryem

Uczennice klasy siódmej wzięły udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym na „Ręcznie malowaną bombkę”, który odbył się 11-tego grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 27 w Gliwicach. Martyna Sacha i Emilia Płonka wymalowały sobie drugie miejsca, natomiast Meryem Chihab zdobyła miejsce trzecie.