chłopcy grają

Klasa 3a brała udział w drugim  projekcie edukacyjnym Teatru Miejskiego w Gliwicach. Tym razem uczniowie mogli  zobaczyć online spektakl „Chłopiec z Gliwic”. Na podstawie otrzymanego scenariusza odbyła się  ciekawa  lekcja o współpracy.

Dzieci dowiedziały się, co to znaczy zgrany zespół, co można osiągnąć współpracując w grupie, poznały zasady owocnej współpracy i  zrozumieli, że zmiany we wzajemnych relacjach to klucz do stworzenia bardziej zgranego zespołu.  Na zakończenie, z wycinanek , które otrzymali w ramach projektu, przygotowali grę planszową, z mrówkami w roli głównej, i zorganizowali turniej. Były to bardzo miłe chwile obcowania z teatrem jak i świetna wspólna nauka i zabawa. 

 

 

Zobacz więcej: Facebook