Wyniki konkursu pieśń niesiemy w darze

Przesłuchania konkursowe odbyły się 17 kwietnia 2024 roku.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy występów.

Jury przyznało następujące nagrody w poszczególnych kategoriach.

KLASY I-III
SOLIŚCI
1 miejsce Antoni Wojdalski ZSP 11 Gliwice
2 miejsce Zofia Bąk SP 4 Pyskowice
3 miejsce Aleksandra Dudka ZSP 3 Gliwice
ZESPOŁY
1 miejsce SP 3 Gliwice „Ćwierćnutki”
2 miejsce SP 4 Pyskowice „Śpiewajki”
3 miejsce ZSP 3 Gliwice
3 miejsce ZSP 11 Gliwice
3 miejsce SP Pniów
3 miejsce SP 18 Gliwice

KLASY IV-VI
SOLIŚCI
1 miejsce Szymon Kortyka SP Czekanów
2 miejsce Małgorzata Majewska ZSP Rudziniec
3 miejsce Agata Foja MOPP Knurów
3 miejsce Izabela Musiał SP 5 Pyskowice

ZESPOŁY
1 miejsce SP 6 Pyskowice „Szósteczki”
1 miejsce SP 5 Pyskowice
2 miejsce ZSP 16 Gliwice
3 miejsce MSP 6 Knurów
Wyróżnienie: ZSOS 7 Gliwice

KLASY VII-VIII
SOLIŚCI
1 miejsce Jury nie przyznało nagrody
2 miejsce Jakub Krysiuk MSP 9 Knurów
3 miejsce Eleonora Kijas MSP 1 Knurów
ZESPOŁY
1 miejsce SP 18 Gliwice
2 miejsce SP 9 Gliwice „Dziewiątka”
3 miejsce MSP 1 Knurów

Nagroda Dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach
Nagranie w studiu nagraniowym CKV.
Solista klasy IV-VI Szymon Kortyka SP Czekanów

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Gala, na której wystąpią zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
w każdej kategorii, połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 23 maja
2024 roku o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II
w Gliwicach. Zapraszamy laureatów i wszystkich chętnych.