W lutym komisja stypendialna przyznała wyróżniającym się uczniom stypendia za naukę Gratulujemy!

Dla miłośników literatury w bibliotece szkolnej odbywała się akcja głośnego czytania „Przerwa na czytanie”. Uczniowie podczas przerw mogli posłuchać fragmentów wielu ciekawych książek zakupionych z NPRCz. W ten sposób poznali zgromadzone nowości, które chętnie wypożyczają.

Zobacz także: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zapoznajcie się z ofertą zajęć, które będą odbywać się w trakcie ferii zimowych w gliwickiej Arenie.

Dnia 5 lutego 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Historyczny. Dwudziestu jeden uczniów naszej szkoły rywalizowało między sobą o miano najlepszego.