Zapraszamy uczniów ostatnich klas do zapoznania się z informacjami na temat  egzaminu ósmoklasisty. Warto czytać bieżące publikacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

Uczniowie klas 4-7 pod kierunkiem pani Iwony Sołowij brali udział w różnych projektach plastycznych. Wykorzystano w nich książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka szkolna bardzo prężnie realizuje Narodowy Program Czytelnictwa, a także zachęca do czytania. Co się ostatnio działo?

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.
  2. Uczeń prezentuje jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.
  3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut.
  4. Jury oceniać będzie: