kolaż dzieci muzykują

W domu też możemy muzykować i to jak! Zobaczcie sami! Coś niebywałego!

Dziękuję...

Jagoda Bismor

litery news

Rodzice, uczniowie!

Ze względu na przesunięcie terminu egzaminów po ósmej klasie, ulega zmianie termin dni wolnych od nauki w ZSP nr 8. Treść komunikatu zamieszczona jest poniżej.

dwie ręce

Zagrożenie poważną chorobą COVID 19 spowodowało konieczność nauki zdalnej dzieci, która odbywa się z Państwa ogromną pomocą na terenie domu. Dla wielu z Was sytuacja ta może wywoływać dużo napięć i negatywnych emocji. Pamiętajcie, że w trudnych sytuacjach możecie skorzystać z pomocy psychologa szkolnego.

klucz wiolinowy na tle kolorowych kółek

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach zaprasza do nauki w roku szkolnym 2020/2021.