Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest

a) wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe

b) zgoda osoby, której dane dotyczą

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Mariusz Kruczek

 

Dokumenty:

pdfObowiazek_informacyjny_ogolny.pdf189.68 KB

docxObowiazek_informacyjny_monitoring.docx15.53 KB

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.