1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 19.10.2018

  • 2.11.2018

  • 9.11.2018 – dzień z inną organizacja pracy szkoły ( nie dzień wolny dla uczniów)

  • 2.01.2019

  • 15.04.2019 - egzamin ósmoklasisty

  • 16.04.2019 – egzamin ósmoklasisty

  • 17.04.2019 – egzamin ósmoklasisty

  • 2.05.2019

W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje zgodnie z planem od 6:30 – 1:.00

 1. Zebrania i konsultacje:

  • 19.09.2018 – zebranie z rodzicami klas 1 –szych s. gim, 16:30 ( ped, psych, log)

  • 19.09.2018 - zebrania klasowe – 17:00

  • 19.09.2018 – zebranie rady rodziców s. gim 18:30

  • 26.09.2018 – zebranie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( tylko IPET-y) dokładna godzina zostanie ustalona w najbliższym czasie

  • 10.10.2018 - spotkania z rodzicami 17:00 - 18:00

  • 14.11.2018 - zebrania klasowe – 17:00

  • 12.12.2018 - spotkania z rodzicami 17:00– 18:00

  • Do 9.01.2019 - wystawianie ocen na I pórocze

  • 18.01.2019 – zakończenie I półrocza 2018/2019

  • 21.01.2019 – rozpoczęcie II półrocza 2018/2019

  • 23.01.2018 – zebranie rodziców na zakończenie I półrocza 2018/2019

  • 13.03.2019 - spotkania z rodzicami 17:00– 18:00

  • 10.04.2019 - spotkania z rodzicami 17:00 – 18:00

  • 15.05.2018 - zebrania klasowe – 17:00-18:00

  • Do 5.05.2019 - Wystawianie ocen

 1. Festyn świąteczny – 7.12.2018

 2. 21 czerwca zakończenie roku szkolnego