Szczegółowe informacje na temat egzaminu:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Informacje dotyczące rekrutacji kandydatów
do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

Dokumenty do pobrania:

pdfInformator - część ogólna.pdf1.33 MB

Zobacz także: 

Centralna Komisja Egzaminacyjna -film

Wytyczne CKE MEN GIS plakat1