W bibliotece szkolnej można wypożyczyć wiele ciekawych książek, które zostały zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na zdjęciach, to tylko niewielka część z prawie 1000 zakupionych nowości. Zapraszamy do biblioteki!

Zobacz także: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz Biblioteka

W lutym komisja stypendialna przyznała wyróżniającym się uczniom stypendia za naukę Gratulujemy!

Dla miłośników literatury w bibliotece szkolnej odbywała się akcja głośnego czytania „Przerwa na czytanie”. Uczniowie podczas przerw mogli posłuchać fragmentów wielu ciekawych książek zakupionych z NPRCz. W ten sposób poznali zgromadzone nowości, które chętnie wypożyczają.

Zobacz także: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zapoznajcie się z ofertą zajęć, które będą odbywać się w trakcie ferii zimowych w gliwickiej Arenie.