plakat informacyjny z koronawirusem

W województwie śląskim ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph. „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

kartka z napisem email

W związku z informacjami o problemach z odbiorem wiadomości poprzez aplikację dziennika elektronicznego, prosimy o odbieranie wiadomości poprzez standardowe logowanie na stronie www. 

teczka na dokumnety

Wniosek o naukę języka mniejszości narodowej – niemieckiego składa się do dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2020/2021 wniosek składają rodzice uczniów klas I oraz klas IV (do 7  września). Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole (nie trzeba składać go ponownie co roku). Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa.

matka i dziecko

Informacje doyczące zasad bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym.