Dwa zielone i dwa czerwone jabłka

PLAN DZIAŁAŃ „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” W  ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

OBSZAR: Nawyki żywieniowe

 • kontynuacja programów „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”
 • udział w kolejnej edycji programu „Śniadanie daje moc”
 • organizacja zajęć w związku z Dniem Walki z Otyłością
 • założenie w klasach ogródków ziołowych

OBSZAR: Profilaktyka

 • Pogadanki i warsztaty z profilaktyki prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego
  • „Kiszone ogórki” dla klas VI
  • Bezpieczna droga do przedszkola z Misiem
  • Bezpieczne zabawy
  • Bezpieczna droga do domu
  • Bezpieczny plac zabaw
  • Bezpieczne kontakty z obcymi
  • Agresja i przemoc rówieśnicza
  • Bezpieczeństwo w sieci
  • Przemoc w rodzinie
  • Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
  • Pierwsza pomoc
 • udział w ogólnopolskim „Programie Edukacji Stomatologicznej”
 • kontynuacja programu fluoryzacji zębów uczniów klas I-VII
 • działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – współpraca w Policją i Strażą Miejską
 • działania związane z Dniem Mycia Rąk 12.X (zajęcia, gazetki, warsztaty)
 • Tydzień Zdrowia 7.04
 • Europejski Dzień Mózgu 18.03 – kreatywne zajęcia rozwijające
 • Zajęcia: Terapia Wad Postawy kl. I i IV-VIII
 • Program antynikotynowy „Bieg po zdrowie” dla klas IV
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej

OBSZAR: Moje otoczenie

 • zbiórka elektrośmieci
 • zajęcia w klasach I-III na temat segregacji śmieci
 • edukacja ucznia i rodziców o wpływie stanu środowiska na nasze zdrowie SMOG – 14.XI Dzień Czystego Powietrza - akcja związana z tym dniem
 • udział w Zlocie Dzieci i Młodzieży Toszek 2019
 • wyjazd na Sejmik Turystyczny
 • udział w cyklicznej akcji „Turystyczny Mikołaj”
 • Dni Promocji Szkoły

OBSZAR: Kultura fizyczna

 • Konkurs „Trzymaj formę ponad normę” klasy III
 • udział w zawodach sportowych dla klas I „Mikołaj na sportowo”
 • zajęcia SKS
 • zajęcia na basenie dla klas III i IV