czerwone klocki z napisem news

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań w naszym mieście gliwicki sanepid zwrócił się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wstrzymanie się z otwarciem placówek oświatowych. Zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej wstrzymujemy otwarcie publicznych żłobków, przedszkoli i opieki wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych. Placówki te zostaną otwarte najwcześniej 1 czerwca.

biały człowiek oparty o litery INFO

Uczniowie klas ósmych zapoznajcie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do szkół podnadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

megafon

Zgodnie z informacją przekazaną z MEN, najprawdopodobniej (w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w regionie śląskim), od 25 maja br. przywrócone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

cyfry

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl
Wszystkie szczegóły dla uczestników u koordynatora szkolnego p. Moniki Przystałka oraz u wychowawców klas II - III.