Piankowe litery. Na pierwszym planie A B C

ZAJĘCIA  KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY:
mgr Bernadeta Nowakowska – 2a, 2b, 3c
mgr Jolanta Nowicka – 2b
mgr Aneta Kowalczyk-Gierszal – 3a, 4b, 4c
mgr Joanna Sojka – 3b, 7c, 8a
mgr Karolina Domaradzka – 4a, 6c, 7a

mgr Maria Chachulska-Kolka – 5a, 6a, 6b
mgr Jolanta Nowicka – 5b, 6b, 6c
mgr Joanna Czekańska – 5c
mgr Grażyna Konowalik – 6a, 7b
mgr Grażyna Gruszecka – 8a

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY:
mgr Joanna Dąbrowska
mgr Elżbieta Rekus
mgr Iwona Sołowij
mgr Klaudia Malaga
mgr Małgorzata Rytel

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:
dr Alina Nowak

MATEMATYKA
NAUCZYCIELE PROWADZĄCY:
mgr inż. Marta Bryła – 4a, 4b, 4c
mgr inż. Anna Kopeć – 5a, 5b, 5c, 6a, 7a, 7b, 7c
mgr inż. Sabina Pach – 6a, 6b, 6c
mgr inż. Monika Przystałka – 8a

JĘZYK POLSKI NAUCZYCIELE PROWADZĄCY:


mgr Ewa Szproch – 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c, 8a
mgr Katarzyna Denderska – 5a, 5b, 5c, 6c
mgr Katarzyna Muszyńska – 7a, 7b, 7c