W niebieskim kole stoi tygrys

Do grupy Tygrysków uczęszczają dzieci sześcio i siedmioletnie.
Tygryski to bardzo wesoła grupa. Dzieci chętnie bawią się wspólnie i uczą. Bardzo lubią zabawy ruchowe zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu.  Chętnie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawcy i nauczyciele:

Wychowawca: mgr Grażyna Gruszecka

Pomoc nauczyciela: Justyna Kubis

Grupa Tygrysków mieści się w budynku szkoły w sali nr 3.

 
Plan pracy Tygrysków:
 
Od 21.06 do 25.06.2021 dzieci z grupy "Tygrysków" będą:
-  konstruować spójne wypowiedzi na temat własnych upodobań,
-  dokonywać analizy i syntezy głoskowej,
-  opisywać wielkość i kształt przedmiotów,
-  czytać krótkie wyrazy,
-  wyszukiwać różnice między obrazkami,
-  wyrażać swoje plany w formie plastycznej,
-  wykonywać własne eksperymenty językowe,
-  doskonalić percepcję słuchową,
-  recytować wiersze z pamięci,
-  układać wyrazy z rozsypanek literowych,
-  uczyć się stosowania zwrotów grzecznościowych,
-  odgrywać role i budować narrację,
-  czytać proste wyrazy i zdania,
-  obdarzać uwagą inne dzieci,
-  określać i porównywać wielkości zbiorów,
-  obliczać wartość towaru w złotówkach,
-  klasyfikować przedmioty ze względu na kolor,
-  poruszać się w takt muzyki,
-  odtwarzać rytm na instrumentach muzycznych.