sloneczko

Grupa wiekowa: pięciolatki

Wychowawca: mgr Anna Kozłowska

Drugi nauczyciel: mgr Grażyna Chojnacka

Pomoc nauczyciela: mgr Barbara Zeiner- Wyleżoł

Grupa mieści się w nowym budynku przedszkola w sali 05.