sloneczko

Grupa wiekowa: sześciolatki

Wychowawca: mgr Anna Kozłowska

Pomoc nauczyciela: mgr Barbara Zeiner- Wyleżoł

Grupa mieści się w nowym budynku szkoły w sali 3.