Wyniki rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 8 na rok szkolny 2022/2023:

 

pdfLista_niezakwalifikowanych_kandydatów.pdf126.76 KB

pdfLista_zakwalifikowanych_kandydatów.pdf121.52 KB

dzieci chłopiec i dziewczynka, postaci narysowane

 

ROBOTYKA

poniedziałki 

13:30-14:30

JĘZYK ANGIELSKI

wtorki

13:30-14:15- grupy młodsze

środy

13:45-14:30- grupy starsze

KANGURKI:

piątki 13:00-13:30/13:30-14:00/14:00-14:30

ZAJĘCIA RUCHOWO- TANECZNE

środy:

12:20-12:40- grupy młodsze

12:40-13:00- grupy starsze

 

 

Sala przedszkolna. Na podłodze niebieski dywan z kolorowymi wzorami. Przy ścianie regał z zabawkami.

Nasze przedszkole mieści się w nowo powstałym budynku w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Okrzei 16.

Jesteśmy przedszkolem, w którego skład wchodzi aż 8 oddziałów, 6 znajduje się w nowym wybudowanym segmencie, natomiast dwa oddziały "0" mieszczą się w budynku SP18. Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która na codzień stara się zapewnić naszym przedszkolakom maksimum bezpieczeństwa, komfortu oraz wysoką jakość prowadzonych zajęć. Budynek przedszkola dysponuje sześcioma salami dydaktycznymi, z których każda posiada część jadalnianą oraz łazienkę, szatnią oraz nowym placem zabaw i patio, które jest miejscem wyciszających zabaw i relaksacji dzieci na świeżym powietrzu.

Ponadto w budynku szkoły funkcjonują dwie sale przystosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, są to sale: nr 2 i nr 3 przeznaczone dla dzieci 6-letnich. Wszystkie przedszkolaki mogą korzystać z sal gimnastycznych w szkole a także specjalnie przygotowanej sali zabaw, w której dzieci mogą oddać się swobodnej aktywności ruchowej na przykład podczas niepogody a także z boisk szkolnych, szkolnego placu zabaw oraz biblioteki. Teren wokół przedszkola jest doskonałą trasą spacerową, w pobliżu znajduje się las miejski, gdzie dzieci spędzają czas na pieszych wycieczkach przyrodniczych. Przedszkole posiada również bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich jak: Robotyka, „Drużyna Kangura” czy zajęcia taneczne. W ofercie zajęć odbywających się w ramach podstawy programowej znajduje się m. in język angielski, rytmika oraz religia.

Galeria zdjęć:

 

Historia naszego przedszkola sięga pierwszych lat okresu powojennego, gliwickiej dzielnicy Zatorze.

Na jego lokalizację wybrano jedną z 17 wolnostojących kamienic osiedla robotniczego, którego plany sytuacyjne wraz z projektami poszczególnych budynków datowane są z 1913 roku. Osiedle to posiadało oryginalną nazwę : „ Am der Waldschule” (W szkole leśnej”), ze względu na dominujący i położony centralnie budynek szkoły. W budynku tym, mieściła się Szkoła Powszechna Nr 8 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 18 ) i to właśnie przy niej zaczęło funkcjonować Przedszkole Miejskie Nr 8.

Pierwszą osobą, która sprawowała funkcję kierownika przedszkola była Anna Szuter. Funkcję tę piastowała do 30.08.1946 roku.

Kolejnymi osobami zarządzającymi placówką byli:

- w latach 01.09.1946 – 31.08.1972 – Pani Aurelia Ostrowska pełniąca równocześnie funkcję kierownika referatu przedszkoli w Wydziale Oświaty w Prezydium Miejskim,

- w latach 01.09.1972 – 31.08.1981 – Zofia Jaskulska

- w latach 01.09.1981 – 31.08.1985 – Ruta Parol

- w latach 01.09.1985 – 31.08.1990 – Grażyna Kopeć

- w latach 01.09.1990 – 31.08.1992 – Wioletta Śmiejkowska

- w latach 01.09.1992 – 31.08.1998 – Elżbieta Raczek

- w latach 01.09.1998 – 31.08.2015 – Ewa Łabeńska – Cypcar

- od 01.09.2015 Małgorzata Semik

W swojej 70 – letniej działalności w zależności od sytuacji demograficznej i ekonomicznej miasta, zmieniała się organizacja i funkcjonowanie przedszkola.

Przedszkole zaczęło funkcjonować , jako cztero - oddziałowa placówka, do której uczęszczało 132 wychowanków.

Zgodnie z instrukcją resortu oświaty zalecano tworzenie przedszkoli dla dzieci od 4 do 7 lat. W 1950 roku zarządzeniem ministra oświaty czas pracy przedszkola wynosił 9 godzin. W 1961 roku przedszkole zgodnie z obowiązującą ustawą zostaje uznane , jako pierwsze ogniwo systemu szkolnego w Polsce oraz dopuszcza możliwość przyjmowania do niego dzieci 3 letnich. Od 1977 roku zaczęto upowszechniać wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci sześcioletnie. W latach 1983 – 1991 w przedszkolu były tylko trzy grupy : młodsza, średnia i starsza. Program pracy wychowawczo – dydaktycznej realizowany był w zakresie pięciu dziedzin wychowania : społeczno – moralnego, umysłowego, estetycznego, zdrowotnego i technicznego.

We wrześniu 1992 roku poprzez przyłączenie Przedszkola Kolejowego nr 1, mieszczącego się przy ul. Światowida 14 a , placówka zyskała budynek Filii nr 1, z trzema dodatkowymi oddziałami oraz pięknym ogrodem przedszkolnym. Liczba oddziałów przedszkolnych w tym czasie wzrosła do 7, z największą w roku szkolnym 1996/97 liczbą 180 wychowanków. W latach dziewięćdziesiątych, powstał projekt rozbudowy budynku Filii, ale ze względów ekonomicznych do jego realizacji nie doszło.

W roku 1993 - zmieniono nazwę ulicy Światowida na ulicę Horsta Bienka, upamiętniając tym samym postać znanego pisarza, mieszkającego przy tej właśnie ulicy.

W roku 2000 z uwagi na zmniejszenie nakładów na oświatę oraz utrzymującą się tendencję spadkową liczby dzieci , widoczną w skali całego miasta, podjęto decyzję o likwidacji Filii nr 1. W roku szkolnym 2000/2001 – przedszkole, ponownie zaczęło funkcjonować jako cztero oddziałowa placówka.

Lata 2001 – 2015 - to okres modernizacji oraz remontów siedziby i terenu wokół przedszkola. Dzięki nim budynek przedszkola zyskał: szczelne okna , docieplony dach a na zewnątrz nową, równą nawierzchnię. Zlikwidowano kotłownię węglową i zainstalowano gazowe, centralne ogrzewanie. Zmodernizowano i wyczyszczono elewację budynku, w ogrodzie przedszkolnym pojawiły się bezpieczne urządzenia do zabaw.

W roku 2015 historia zatacza koło i Przedszkole Nr 8 zaczyna funkcjonować razem z sąsiadującą Szkołą Podstawową Nr 18, jako Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8.

W nowej strukturze organizacyjnej w przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 150 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. W ciągu dwóch kolejnych lat przybywają jeszcze dwa oddziały i liczba miejsc przedszkolnych wzrasta do 200.

Przez te wszystkie lata Przedszkole Miejskie Nr 8 było i jest miejscem, gdzie mieszkańcy dzielnicy Zatorze, nie tylko przyprowadzają dzieci, ale gdzie kształtowana jest świadomość pedagogiczna dorosłych poprzez szereg skierowanych do nich działań, mających na celu stałe podnoszenie świadomości istoty wychowania przedszkolnego.

Przebywające w przedszkolu dzieci mają możliwość twórczego i kreatywnego rozwoju , w warunkach dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Przedszkole realizując swoje zadania, współpracuje z innymi placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, wyższymi uczelniami, parafią i innymi miejskimi instytucjami , co przyczynia się do oswajania dzieci z kolejnymi etapami edukacji. Przedszkole opiera koncepcję swojej pracy na działaniach ekologiczno- artystycznych, które są wynikiem zapotrzebowania środowiska oraz zainteresowań dzieci. Dzieci i ich rodzice, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, grach, zabawach i konkursach dotyczących edukacji prozdrowotnej, promującej zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, ekologii i promocji ruchu.

 • Pedagog szkolny mgr Beata Joneczko, mgr Sławek Gawlik, mgr Joanna Budka

  zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr 32 231 39 32

  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

  • Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać, bo czujesz, że nikt Cię nie rozumie

  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

  • Masz ciekawe pomysły i chcesz o nich opowiedzieć

  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

  • Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

   mgr Beata Joneczko; godzina dostępności dla dzieci i rodziców wtorek 15.30-16.30

   GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  
   Dni tygodnia Godziny
   Poniedziałek   7.30 - 15.30
   Wtorek 12.00 - 16.30
   Środa   7.30 - 16.30
   Czwartek 12.00 - 15.30
   Piątek   7.30 - 13.00


    mgr Sławek Gawlik; godzina dostępności dla dzieci i rodziców środa 13.30-14.30

   GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO  
   Dni tygodnia Godziny
   Poniedziałek   --------
   Wtorek  12.00 - 17.30
   Środa  09.00-17:30
   Czwartek   07.30-12.00
   Piątek   --------

                       mgr Joanna Budka

GODZINY PRACY PEDAGOGA 
Dni tygodnia Godziny
Poniedziałek   --------
Wtorek  09:00-12:00
Środa  10:00-14:00
Czwartek   09:00-12:00
Piątek   --------


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadaniem pedagoga jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gliwicach należy:

 • działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli.
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży
 • współpraca z rodzicami

 

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami z terenu Gliwic:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Asystenci Rodziny)

 • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

 • Sądem Rodzinnym (kuratorami)

 • Komendą Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).

 • Dzielnicowym

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
l.p Nazwa uroczystości Data wydarzenia
1. Zebrania organizacyjne z rodzicami 05.09.2022
2. Dzień Przedszkolaka i Dzień Uśmiechu połączony z otwarciem nowego przedszkola 20.09.2022
3. Dzień Chłopca 30.09.2022
4. Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2022
5. Pasowanie na przedszkolaka 21.10.2022
6. Działania związane z Dniem Niepodległości 11.11.2022
7. Dzień Pluszowego Misia 25.11.2022
8. Kiermasz Świąteczny 02.12.2022
9. Mikołajki 06.12.2022
10. Wigilia w przedszkolu 20.12.2022
11. Jasełka grudzień 2022
12. Bal Karnawałowy styczeń 2023
13. Uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka 21.01.2023
14. Walentynki 14.02.2023
15. Dni Otwarte Przedszkola marzec 2023
16. Dzień Dziewczynki 08.03.2023
17. Powitanie Wiosny 21.03.2023
18. Dzień Flagi 03.05.2022
19. Uroczystości związane z Dniem Rodziny maj 2023
20. Dzień Dziecka 01.06.2023
21.  Dzień Sportu                                                                                                      
22.  Zakończenie roku szcześciolatków