Otwarta książka w środku gałązka rośliny
Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.
  2. Uczeń prezentuje jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.
  3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut.
  4. Jury oceniać będzie:

Dyplom uznania Michaliny Zawieruchy w konkursie PCK

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 to zgrana drużyna, która potrafi wykorzystać swoje mocne strony. Efekty pracy uczniów i nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 możecie zobaczyć tutaj.

Drzwi w starym budynku

W II semestrze rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu edukacyjnego "Otwieramy drzwi do wiedzy..." Działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów oraz realizację kompleksowego programu indywidualizacji pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kobieta i mężczyzna trzymają się za ręce. Pod ich rękoma dzieci. W tle zachód słońca.

Zapraszamy rodziców i opiekunów naszych uczniów na spotkania z wychowawcami w dniu 23 stycznia o godzinie 17:00.