Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 składają wszystkim świąteczne życzenia!