Wieniec laurowy

W styczniu 2020 r. komisja stypendialna przyznała wyróżniającym się uczniom stypendia za naukę.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Stypendyści:

1. Marcin Miciak 8b
2. Jan Kisieliński 8b
3. Igor Siwoń 8a
4. Natalia Posacka 8a
5. Anna Snopkowska 8b
6. Julian Sieja 6c
7. Miłosz Blicharski 5b
8. Marta Dobosz 6e