Umowa zgłoszenie na posiłki w ZSP 8 w Gliwicach:

 pdfZSP_8_U_S_20-21.pdf73.36 KB

 Firmą cateringową obsługującą naszą placówkę jest Manager- Pol.

Opłaty za wyżywienie należy przelewać na następujący numer konta: 33 1090 1766 0000 0001 4650 5359

Tytuł płatności oraz kwota do zapłaty znajduje się na pasku dostarczanym przez catering.

Przypominamy o konieczności zgłaszania smsem nieobecności dziecka w szkole (dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 dnia bieżącego) na numer telefonu 517 147 666 

makaron pomidory

Aktualne menu

docx30.01-03.02.2023_1.docx16.5 KB

żywność

ubezpieczenie

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że wzorem ubiegłego roku przedszkole nie organizuje grupowego ubezpieczenia dla dzieci. Rodzic ubezpieczenia dziecko indywidualnie. 

Jednakże przypominamy, że można skorzystać z kodu promocyjnego przyznanego naszej placówce:  https://bezpieczny.pl/05044

 

W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole realizuje następujące programy oraz projekty:

1. Programy realizujące główne założenia przedszkola związane z edukacją ekologiczną:

"Dzieci uczą rodziców"- akcja objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej organizaowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, postaw patriotycznych a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"- jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. 

"Mamo, tato, wolę wodę!"- program edukacyjny zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój, którego celem jest promowanie zdrowego żywienia, ochrony środowiska oraz zachęcanie dzieci do wybierania wody jako podstawowego napoju. 

2. Programy realizujące założenia związane z promowaniem czytelnictwa wśród dzieci:

"Mały miś w świecie wielkiej literatury"- akcja ma na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci poprzez włączenie do wspólnego czytania podczas zajęć maskotki małego misia. 

"Wędrujący miś"- akcja angażująca rodziców polegająca na wspólnym czytaniu z dzieckiem w domu wybranej bajki dla misia, a następnie wypełnienie specjalnej księgi obrazkiem związanym z przeczytaną bajką. Księga wędruje od domu do domu dając szanskę każdemu dziecku na zrealizowanie projektu wraz z rodzicami.

"Cała Polska czyta dzieciom"- kampania mająca na celu podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka.