matka i dziecko

Informacje doyczące zasad bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym.

W związku z panującym stanem epidemicznym z dniem 1.09.2020 zmianie ulegają zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki. Prosimy dokładnie zapoznać się z zasadami jakie będą obowiązywały w poszczególnych oddziałach.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami 

Zebrania dla rodziców dzieci z budynku przedszkola przy ul. Horsta Bienka 19 odbędą się 31.08.2020. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.