Informujemy, że zebranie dla rodziców dzieci z grup Misie i Motylki (3- latki) w dniu 28.08.2020 o godzinie 15:00 w salach 9 i 10  (budynek szkoły- przybudówka, wejście od strony boiska). Na zebranie może przyjść wyłącznie jeden z rodziców/ opiekunów prawnych zaopatrzony w maseczkę ochronną. Nie dopuszcza się możliwości przyprowadzenia ze sobą dzieci.  

Szanowni rodzice,

informujemy, że decyzją MEN dnia 1.09.2020 dzieci wracają do szkół i przedszkoli a nauka odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS

W nadchodzącym roku szkolnym podział grup przedstawia się następująco:

dzieci

Szanowni Rodzice

Zachęcamy Państwa do indywidualnego ubezpieczenia dzieci. Okres ubezpieczenia za rok szkolny 2019/2020 kończy się 31.08.2020r.  Aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (od 1 września 2020r.) należy opłacić składkę do 31.08.2020r. Szczegóły dotyczące propozycji ubezpieczenia oraz wybór wariantów (wysokość składek) znajdują się w zakładce Rodzice na stronie szkoły i przedszkola.