Termin płatności za godziny ponadprogramowe wnosimy do 10 danego miesiąca.

Numer konta bankowego:

15 1050 1285 1000 0022 8917 4969